CHÍNH SÁCH DƯỢC LIỆU

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP CHẾ BIẾN CÁC VỊ THUỐC CỔ TRUYỀN Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016; Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Theo đề

Cạnh tranh và sở hữu trí tuệ

Trong lĩnh vực dược liệu, cạnh tranh và sở hữu trí tuệ chủ yếu có đối tượng là phát minh, bằng sáng chế trên công thức, hoặc đăng ký thương hiệu, mẫu mã bao bì.   1. Luật sở hữu trí tuệ 2005 và Luật sở hữu trí tuệ 2009 sửa đổi bổ sung  

NĂNG LƯỢNG SINH KHỐI

Cẩm nang năng lượng xanh – Năng lượng Sinh khối Việt Nam from ND

Vietnam Green Energy Handbook – BIOMASS

 Vietnam green energy handbook – BIOMASS from ND

TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU

Kỹ thuật trồng cây Dừa Cạn

DỪA CẠN Tên khoa học: Catharanthus roseus (L.) G.Don. Họ: Trúc đào (Apocynaceae). Tên khác: Bông dừa, hoa hải đằng, trường xuân hoa, phjắc pót đông (tày). Tên vị thuốc: Dừa cạn. Phần I: Đặc điểm chung a. Nguồn gốc, phân bố Chi Catharanthus G. Don có nguồn gốc ở Madagasca với 8 loài, trừ
DIỆP HẠ CHÂU ĐẮNG Tên khoa học: Phyllanthus amarus Schum. Họ: Thầu dầu (Euphorbiaceae). Tên khác: Chó đẻ răng cưa, chó đẻ thân xanh. Tên vị thuốc: Diệp hạ châu. Phần I: Đặc điểm chung a. Nguồn gốc, phân bố Diệp hạ châu đắng có nguồn gốc ở vùng nhiệt đới Nam Mỹ. Cây phân
TOP