CHUNG TAY PHÁT TRIỂN CÁC CỘNG ĐỒNG

Nhóm những người kinh doanh sinh khối, năng lượng xanh

Dự án truyền thông lấy trung tâm là viral video và các workshop chia sẻ chữa lành giúp đưa con người về với thiên nhiên, được thực hiện bởi các chuyên gia của GMTim

Nhóm các dược sĩ tốt nghiệp Học viên Quân y 103 bỏ công sức dịch thuật và tổng hợp tri thức từ Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ và nhiều nguồn nghiên cứu thực nghiệm của các bác sỹ hàng đầu về da liễu trên thế giới.

TOP