CHUNG TAY PHÁT TRIỂN CÁC CỘNG ĐỒNG

Nhóm những người kinh doanh sinh khối, năng lượng xanh

Nhóm các dược sĩ tốt nghiệp Học viên Quân y 103 bỏ công sức dịch thuật và tổng hợp tri thức từ Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ và nhiều nguồn nghiên cứu thực nghiệm của các bác sỹ hàng đầu về da liễu trên thế giới.

NHÓM CHUYÊN GIA MARKETING VÀ QUẢN TRỊ XANH

TOP