Mời đóng góp bài viết

Là một cộng đồng được xây dựng dựa trên nền tảng trí tuệ, nên Mạng Dược liệu luôn tìm cầu tri thức có giá trị đích thực để đem đến cho cộng đồng.
Dự án Bách khoa thư Thảo dược sẽ tập hợp tất cả các nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước bằng tiếng việt và tiếng anh để giúp giới nghiên cứu, giảng viên, sinh viên, người tiêu dùng, doanh nghiệp... được tiếp cận tri thức bao la về thảo dược và kinh doanh thảo dược.
1

Chủ đề bài viết

Các nghiên cứu về dược liệu, hóa học, sinh học, nông lâm ngư nghiệp, kinh tế, kinh doanh... có liên quan mật thiết tới lĩnh vực dược liệu.

2

Người cung cấp bài viết

Nhà khoa học, nghiên cứu viên, giảng viên, sinh viên, chuyên gia, bạn đọc... các ngành: Dược liệu, Hóa học, Sinh học, Nông lâm ngư nghiệp, Kinh tế, Kinh doanh...

3

Quy định về bài viết

  • Không tranh chấp về bản quyền
  • Không trùng lặp các nội dung bài viết trên website mangduoclieu.vn và các trang mạng trong cùng hệ thống
  • Không vi phạm quy định của pháp luật, thuần phong mỹ tục
  • Bài viết có thể là bản nghiên cứu của chính tác giả hoặc tập thể tác giả, bản dịch các nghiên cứu, bài ghi chép, bài luận... về các lĩnh vực liên quan đến thảo dược

Quyền lợi người cung cấp bài viết

01 bài viết

Thông tin tác giả dưới chân bài viết: Học hàm học vị | Họ và tên | Cơ quan công tác | Vị trí công tác | Thông tin khác (Không quá 03 dòng)

05 bài viết

Chứng nhận thành viên chính thức của cộng đồng Dược liệu và Sức khỏe gửi qua email

10 bài viết

01 bài viết giới thiệu tác giả trong mục Thành viên của Cộng đồng Dược liệu và Sức khỏe

20 bài viết

Email 10GB username@mangduoclieu.vn

50 bài viết

Thẻ thành viên tích cực của Mạng dược liệu kèm theo các điều kiện tương ứng với sự đóng góp

100 bài viết

01 host wordpress 02GB (trị giá 240K/năm) đi kèm tên miền user.mangduoclieu.vn

Các bước cung cấp nội dung

Người đóng góp thông tin gửi bài về email ok@mangduoclieu.vn

Thông báo gửi bài

02

Để cho chắc chắn, có thể gọi hotline: 0905 321 786 hoặc nhắn tin nhắn thông báo tới fanpage phía bên phải ở dưới của website. (Không nhất thiết phải làm bước này)

Phê duyệt nội dung

03

Bài viết sẽ được gửi tới chuyên gia có chuyên ngành tương ứng với chủ đề bài viết để duyệt nội dung trước khi đăng tải.

Biên tập

04

Bài viết được xem xét về nội dung bởi biên tập viên nội dung, là Tiến sỹ của Viện dược liệu, rồi được chuyển cho biên tập viên chỉnh sửa văn phong

Đăng bài

05

Biên tập viên đăng bài.

TOP