FORGOT YOUR DETAILS?

Green Hero - Tình nguyện viên cho dự án xanh

Cảm ơn bạn đã tìm hiểu và yêu thích dự án Green Hero - tình nguyện viên cho dự án xanh của Cộng đồng Dược liệu và Sức khỏe.

Dự án Green Hero chỉ dành cho những người trẻ với mục tiêu cung cấp cho các bạn tri thức về dược liệu, kinh doanh, giới thiệu cho các bạn những nguồn lực, trao cho các bạn cơ hội và kinh nghiệm để phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực dược liệu.

Tình nguyện viên của Green Hero có thể được tiếp cận với nhiều thông tin đa chiều, nhiều cơ hội kinh doanh và phát triển sự nghiệp, được mở rộng quan hệ và gặp gỡ, tiếp xúc cùng các chuyên gia đầu ngành trong hai lĩnh vực cực hot là dược liệu , y tế và kinh doanh, thương hiệu.

TOP